SC Duplex SA Fagaras

Constructii-Montaj-Instalatii
Fagaras, str. Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov , Telefon: 0268 211 804 Fax: 0268 212 537

Arhiva Informatii :


Intrebari frecvente:

1. Cine poate participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor ?
Raspuns :
La sedinta pot participa si vota numai actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor societatii la data de referinta.

2. Ce drepturi au actionarii reprezentând, individual sau împreuna, cel putin 5% din capitalul social ?
Raspuns:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre adoptare de adunarea generala;
(ii) de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

3. Cum pot fi consultate documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi ?
Raspuns:
Se pot consulta pe site-ul societatii - www.duplexfagaras.ro sau la sediul societatii.

4. Ce documente trebuie sa prezinte actionarii indrepatatiti sa participe la adunarea generala pentru a avea acces la sedinta ?
Raspuns:
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

5.Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta ?
Raspuns :
DA, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Daca nu gasiti raspunsul la intrbarile dvs. informatii suplimentare puteti obtine la sediul societatii, la numarul de telefon 0268 211 804 sau prin email la adresa secretariat [at] duplexfagaras.ro


 


În atentia tuturor actionarilor aflati în Registrul Actionarilor la data de referinta 22.04.2016 :

Subscrisa, SC DUPLEX SA ( în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement ), reprezentata prin NEAG ADRIAN SABIN, in calitate de Administrator special, cu sediul în Fagaras, str. Cîmpului, bl.11, sc.C+D, parter, înregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838, desemnat in aceasta calitate prin Sentinta Civila nr.225/CC/Sind /25.06.2012, pronuntata de Tribunalul Brasov în dosarul nr. 6670/62/2012, conform art.3 pct.26, art. 94 lit.a din legea nr.85/2006, art.111 si 117 alin 4 din legea 31/1990 si dispozitiile Actului Constitutiv ale SC DUPLEX SA,

CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC DUPLEX SA

La sediul societatii SC DUPLEX SA aflat în Fagaras, str. Cîmpului, bl11, sc.C+D, parter, pentru data de 05.05.2016 ora 12,00, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv

| -Raport Curent si Convocator- | -Model Procura- | -Model formular de vot prin corespondenta- | -Situatii financiare 2015- |


 

În atentia tuturor actionarilor aflati în Registrul Actionarilor la data de referinta 25.06.2015 :

Subscrisa, SC DUPLEX SA (în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Fagaras, str. Cîmpului, bl.11, sc.C+D, parter, înregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838, reprezentata prin TOP EXPERT SPRL – in calitate de Administrator judiciar, Sentinta Civila nr.225/CC/Sind /25.06.2012, pronuntata de Tribunalul Brasov în dosarul nr. 6670/62/2012, conform art.3 pct.26, art. 94 lit.a din legea nr.85/2006, art.111 si 117 alin 4 din legea 31/1990 si dispozitiile Actului Constitutiv ale SC DUPLEX SA,

CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC DUPLEX SA

La sediul societatii SC DUPLEX SA aflat în Fagaras, str. Cîmpului, bl11, sc.C+D, parter, pentru data de 20.07.2015 ora 12,00, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv
| - Convocator - | - Erata Convocator - | - Adresa ASF - | - Comunicat -| - Decizia ASF -| - Decizia BVB -|
| - Model Procura - | - Model formular de vot prin corespondenta- |


| Hotararea nr.1 din 06.03.2015 | Hotararea nr. 2 din 09.06.2015 |


În atentia tuturor actionarilor aflati în Registrul Actionarilor la data de referinta 15.05.2015 :

Subscrisa, SC DUPLEX SA (în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), reprezentata prin NEAG ADRIAN SABIN, in calitate de Administrator special, cu sediul în Fagaras, str. Cîmpului, bl.11, sc.C+D, parter, înregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838, desemnat în aceasta calitate prin Sentinta Civila nr.225/CC/Sind /25.06.2012, pronuntata de Tribunalul Brasov în dosarul nr. 6670/62/2012, conform art.3 pct.26, art. 94 lit.a din legea nr.85/2006, art.111 si 117 alin 4 din legea 31/1990 si dispozitiile Actului Constitutiv ale SC DUPLEX SA, va remitem prezenta:

CONVOCARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC DUPLEX SA

La sediul societatii SC DUPLEX SA aflat în Fagaras, str. Cîmpului, bl11, sc.C+D, parter, pentru data de 08.06.2015, ora 12,00, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv

| - Convocator - | - Model Procura - | - Model formular de vot prin corespondenta- |


În atentia tuturor actionarilor aflati în Registrul Actionarilor la data de referinta 06.03.2015 :

Subscrisa, SC DUPLEX SA (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement), reprezentata prin DAN MARCEL IOAN, in calitate de actionar majoritar, cu sediul in Fagaras, strada Cimpului bl.11 Sc.C+D Parter, judetul Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838, convoaca adunarea generala ordinara la sediul societatii, pentru data de 06.03.2015 ora 12.00, la sediul societatii din Fagaras, strada Cimpului, bl.11, Sc C+D, Parter, judetul Brasov, in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata si dispozitiile actului constitutiv.

| - Convocator - | - Model Procura - | - Model formular de vot prin corespondenta- |


Subscrisa, SC DUPLEX SA (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement), reprezentata prin CICORSCHI IOAN, in calitate de administrator special, cu sediul in Fagaras, strada Cimpului bl.11 Sc.C+D Parter, judetul Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838, desemnat in aceasta calitate prin Sentinta Civila nr. 225/CC/Sind/25.06.2012, pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul nr. 6670/62/2012, convoaca adunarea generala extraordinara la sediul societatii, pentru data de 22.01.2015 ora 12.00, la sediul societatii din Fagaras, strada Cimpului, bl.11, Sc C+D, Parter, judetul Brasov, in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata, Legii nr. 297/2004, Legea 151/2014 si dispozitiile actului constitutiv

| - A.S.F. Raport Curent si Hotararea nr.1/22.01.2015 a AGEA Duplex SA Fagaras - |
| - Convocator - | - Model Procura - | - Model formular de vot prin corespondenta- | - Raport Administrator Special - |
| - Erata la Convocator - |

Subscrisa, SC DUPLEX SA (în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), reprezentata prin CICORSCHI IOAN, in calitate de Administrator special, cu sediul în Fagaras, str. Cîmpului, bl.11, sc.C+D, parter, înregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838, desemnat în aceasta calitate prin Sentinta Civila nr.225/CC/Sind /25.06.2012, pronuntata de Tribunalul Brasov în dosarul nr. 6670/62/2012, conform art.3 pct.26, art. 94 lit.a din legea nr.85/2006, art.111 si 117 alin 4 din legea 31/1990 si dispozitiile Actului Constitutiv ale SC DUPLEX SA, va remitem prezenta :
CONVOCARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC DUPLEX SA la sediul societatii SC DUPLEX SA aflat în Fagaras, str. Cîmpului, bl.11, sc.C+D, parter, pentru data de 26.05.2014, ora 12.00, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv.

| - Convocator - | - Model Procura - | - Model formular de vot prin corespondenta- | Bilant la 31.12.2013 |
| Anexe Situatii Financiare la 31.12.2013 | Raport Curent & Hotararea nr. 1 din 26.05.2014 |

Planul de Reorganizare al societatii SC DUPLEX SA Fagaras :

| - Plan de Reorganizare - |-BVC - |-Fluxul de Numerar- |- Graficul de Plati - |- Nota 9 - |- Simulare Faliment - |- Tabel Creante - |

În atentia tuturor actionarilor aflati în Registrul Actionarilor la data de referinta 26.07.2012

Subscrisa, SC DUPLEX SA (în insolventa, in insolvency, en procedure collective), reprezentata prin CICORSCHI IOAN, in calitate de Administrator special, cu sediul în Fagaras, str. Cîmpului, bl.11, sc.C+D, parter, înregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838, desemnat în aceasta calitate prin Sentinta Civila nr.225/CC/Sind /25.06.2012, pronuntata de Tribunalul Brasov în dosarul nr. 6670/62/2012, conform art.3 pct.26, art. 94 lit.a din legea nr.85/2006, art.111 si 117 alin 4 din legea 31/1990 si dispozitiile Actului Constitutiv ale SC DUPLEX SA, va remitem prezenta :
CONVOCARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC DUPLEX SA la sediul societatii SC DUPLEX SA aflata in Fagaras, str. Cimpului, bl.11, sc. C+D, parter, pentru data de 22.04.2013, ora 12,00

| - Convocator - | - Model procura persoana fizica - | - Model procura persoana juridica - | - Model PF si PJ in format Word- |

In atentia tuturor actionarilor aflati in Registrul Actionarilor la data de referinta 26.07.2012

Subscrisa, TOP EXPERT S.P.R.L., Cod identificare fiscala RO 20844993, inregistrat sub nr. RFO ll 0170 cu sediul social mun. Brasov, Bd. Muncii nr. 1, bl.2,sc. C, ap.9, jud. Brasov, in calitate de administrator judiciar al SC DUPLEX SA (in insolventa, insolvenli, in insolvency, en procedure collective), cu sediul in Fagaras, str. Cimpului, bl.11, sc.C+D, parter, inregistrata la ORC Brasov sub nr. J081114611991, CUI RO 1118838, desemnat in aceasta calitate prin Sentinta Civila nr.225/CC/Sind/25.06.2012, pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul nr.670/6212012, conform art.3 pct.26 din legea nr.85/2006,art.111 si 117 alin 4 din legea 31/1990 si dispozitiile Actului Constitutiv ale SC DUPLEX SA, va remitem prezenta :
CONVOCARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC DUPLEX SA la sediul societatii SC DUPLEX SA aflata in Fagaras, str. Cimpului, bl.11, sc. C+D, parter, pentru data de 08.08.2012, ora 10.00

| - Convocator - | - Model procura persoana fizica - | - Model procura persoana juridica - |

Consiliul de Administratie al S.C. DUPLEX S.A. cu sediul în Fagaras avand J08/1146/1991, C.U.I RO 1118838, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în data de 25.04.2012, ora 11.00, la sediul societatii.
| - Convocator AGOA pag 1 - | - pag 2 - |

Consiliul de Administratie al S.C. DUPLEX S.A. cu sediul în Fagaras avand J08/1146/1991, C.U.I RO 1118838, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, în data de 25.04.2011, ora 13.00, la sediul societatii.
| - Convocator AGEA pag 1 - | - pag 2 - |

Situatii financiare 2011 :
BILANTUL la 31.12.2011 | Pag.1 | Pag.2 | Pag.3 |
Contul de Profit si Pierdere | Pag.1 | Pag.2 | Pag.3 |
Raportul Administratorilor | Pag.1 | Pag.2 | Pag.3 | Pag.4 | Pag.5 | Pag.6 | Pag.7 |

Formulare editabile : | - Model buletin de vot prin corespondenta si procura in format Word - |Situatii financiare 2010 : | BILANTUL la 31.12.2010 | RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT |
| Proiectul de buget pentru 2011 | RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind anul financiar 2010 |


Situatii financiare 2009 : | BILANTUL la 31.12.2009 | RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT |
| Proiectul de buget pentru 2010 | RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind anul financiar 2009 |Hotararea Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor S.C.DUPLEX S.A. intrunita in data de 17.09.2009BILANTUL SOCIETATII la data de 31.12.2008
| - Pagina 1 - | - Pagina 2 - | - Pagina 3 - | - Pagina 4 - | - Pagina 5 - | - Pagina 6 - | - Pagina 7 - |

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind anul financiar 2008
| - Pagina 1 - | - Pagina 2 - | - Pagina 3 - | - Pagina 4 - | - Pagina 5 - | - Pagina 6 - | - Pagina 7 - | - Pagina 8 - |

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
| - Pagina 1 - | - Pagina 2 - |