SC Duplex SA Fagaras

Constructii-Montaj-Instalatii
Fagaras, str. Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov , Telefon: 0268 211 804 Fax: 0268 212 537

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND POLITICA REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA :

Politica SC DUPLEX SA, este formulata oficial de Directorul General al organizatiei, conform conditiilor standardelor internationale de referinta ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:1999, a prevederilor legislatiei în domeniu si a reglementarilor interne privind calitatea, mediu, securitatea si sanatatea în munca.


Implementarea politicii referitoare la sistemul de management integrat, asigura satisfacerea permanenta a cerintelor principalelor parti implicate în contract : furnizor, client, proprii angajati etc.


Ca principale preocupari pentru îndeplinirea obiectivelor calitatii, mediului, securitatii si sanatatii în munca, conducerea SC DUPLEX SA îsi propune :

* obtinerea satisfactiei clientilor prin întâmpinarea nevoilor si asteptarilor acestora ;

* îmbunatatirea continua a capabilitatii, eficacitatii si eficientei procesului, acordându-se atentie sporita executiei si exploatarii, prin respectarea conditiilor de calitate, de mediu, de securitatea si sanatatea în munca;

* preocuparea pentru o permanenta instruire/calificare/atestare a personalului din organizatie, atât pe linie profesionala cât si în domeniul calitatii si protectiei mediului, gestiunii deseurilor, securitatii si sanatatii în munca;

* mentinerea bunelor relatii cu clientii actuali si atragerea de potentiali clienti;

* selectarea subcontractantilor pe baza capabilitatii de a întruni cerintele de calitate, mediu si/sau securitate si sanatate în munca;

* mentinerea si perfectionarea sistemului de management integrat, calitate-mediu-securitate si sanatate în munca

Fiecare angajat are responsabilitatea de a raporta orice neconformitate constatata în activitate, fiind încurajat sa urmareasca perfectionarea continua a sistemului de management integrat, calitate-mediu-securitate si sanatate în munca documentat, implementat în mod corespunzator si îmbunatatit continu.

Voi angaja exemplul meu personal pentru a asigura ca aceasta politica este cunoscuta, înteleasa, aplicata si mentinuta de toti angajatii organizatiei, indiferent de functia si pozitia ocupata.